REKISTERIN NIMI

Tampereen Nuorkauppakamari ry:n Sijoitusmessut-tapahtuman kontaktirekisteri

 

REKISTERIN PITÄJÄ

Tampereen Nuorkauppakamari ry

PL 23, 33101 Tampere

www.tnkk.fi

 

EDUSTAJA

Puheenjohtaja

Markus Niemi

markus.niemi@tnkk.fi

 

REKISTERIASIOITA HOITAVAN YHTEYSTIEDOT

Sihteeri

Ville Ojanen

secy@tnkk.fi

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sijoitusmessujen kontaktirekisteri toimii Sijoitusmessut-tapahtuman kävijärekisterinä. Rekisteri palvelee tilastollisia tarkoituksia, tapahtuman kehittämistä, ennakko- ja jälkitiedotusta sekä valikoitujen yhteistyökumppanien ajankohtaisen sijoittajainformaation välittämistä sen erikseen sallineille henkilöille.

 

REKISTERÖITY HENKILÖRYHMÄ

Sijoitusmessut-tapahtumaan osallistujiksi rekisteröityneet henkilöt.

 

KONTAKTIREKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot (* pakollinen tieto):

> henkilön nimi*

> sähköpostiosoite

> matkapuhelinnumero

> sukupuoli

> asuinalueen postinumero*

> tietoa henkilön sijoituskäyttäytymisestä ja tapahtuman tuntemuksesta

Oletteko käyneet aiemmin sijoitusmessuilla Tampere-talolla tai muualla?*

Kuinka suuri on sijoitussalkkunne tai hallinnassanne olevien sijoitussalkkujen euromääräinen koko?

Sijoitan varoja seuraaviin?*

Sijoitus 20XX -tapahtumasta haen tietoa seuraavista asioista?*

Miten hoidatte sijoituksianne?*

Mistä sait tiedon Sijoitusmessut 20XX -tapahtumasta?*

> suostumus tapahtumamarkkinointiin

Minulle saa lähettää sähköpostitse tietoa tulevista sijoitustapahtumista.*

Minulle saa lähettää viestejä Sijoitusmessujen yhteistyökumppaneilta.*

 

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja luovutetaan ulkopuolelle seuraavasti:

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mutta yhteistyökumppanien viestejä voidaan välittää sen erikseen sallineille henkilöille

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöön oikeutetuilla Tampereen Nuorkauppakamari ry:n luottamushenkilöillä on käytössään tunnukset ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun sähköisesti toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

 

HENKILÖN TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

 

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa shköpostitse sihteerille.

 

TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Vaatimus korjaamisesta on esitettävä rekisteriasioita hoitavalle.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA PÄIVITTÄMINEN

Kunkin Sijoitusmessut-tapahtuman kontaktirekisteri säilytetään sen sallineiden henkilöiden osalta seuraavan vuoden Sijoitusmessut-tapahtuman päättymiseen saakka, jolloin tapahtumaan rekisteröityneistä muodostetaan jälleen seuraavan vuoden Sijoitusmessut-tapahtuman kontaktirekisteri sen sallineista henkilöistä. Tiedot päivittyvät kulloisenkin Sijoitusmessut-tapahtuman kävijärekisteröinnin yhteydessä. Tilastollista tarkoitusta palveleva informaatio voidaan säilyttää kauemmin, kuitenkin ilman henkilön yksilöiviä tietoja, jotka poistetaan aineistosta pysyvästi.