Sijoitusmessut_20_kerta

SIJOITUSMESSUJEN ROOLI PIRKANMAALLA

Sijoitusmessut on vuodesta 1999 asti ollut Pirkanmaan alueella suuressa roolissa mitä tulee tilaisuuksiin, joissa tarjotaan mahdollisuus päästä tapaamaan sijoitusalan asiantuntijoita.

Jo ensimmäisistä vuosistaan lähtien Sijoitusmessut on kasattu kokoon kolmea tärkeää teemaa silmälläpitäen. Sijoitusmessujen ensimmäisenä kantavana teemana on aina ollut tarjota laadultaan erinomainen ja messukävijöille avoin tapahtuma. Sijoitusmessujen tarkoitus on ollut vahvistaa mahdollisimman laajan yleisön tietämystä ja ymmärrystä sijoittamisen mahdollisuuksista ja sen myötä messuilla onkin useana vuonna ollut mukana sijoittamisen ABC-asioihin keskittyvä Sijoituskoulu. Lisäksi useana vuonna myös pirkanmaalaiset oppilaitokset ovat hyödyntäneet messuja osana opinto-ohjelmaansa.

Toisena Sijoitusmessujen isona teemana on ollut maan johtavien sijoitusasiantuntijoiden tuominen Pirkanmaalle – aikaisemmin kun messuja järjestettiin vain Helsingissä. Tampereen Sijoitusmessuilla onkin ollut kautta aikain huolella koostettu ohjelma, joka on kerännyt sijoittajat Tampere-taloon keväästä toiseen.

Kolmantena Sijotusmessujen teemana on ollut tuoda Pirkanmaalla pääkonttoreitaan pitäviä pörssiyhtiöitä esille. Pörssiyhtiöillä on ollut Sijoitusmessuilla ständi, jossa tavata alueen piensijoittajia. Erityisesti tämä on saanut erinomaista palautetta osakesäästäjien keskuudessa.


SIJOITUSMESSUJEN ENSIVUODET

Aikoinaan useampiakin Sijoitusmessuja järjestämässä ollut ja nykyään järjestäjätahon TNKK:n senaattorina vaikuttava Jani Vilpponen muistelee ensimmäisiä, vuoden 1999 Sijoitusmessuja:

”Ensimmäisillä messuilla olin näytteilleasettajan ja asiantuntijapuhujan roolissa. Messuohjelmassa oli nimeni kirjoitettu väärin ja olin muistaakseni joku Ilveksen pelaaja, joka luennoi omaisuuden siirroista jälkipolville. Ensimmäisessä messutapahtumassa oli muutenkin aika paljon kiireellä ja innolla tehtyjä ratkaisuja, mutta se ei haitannut tekemistä.”

Messut järjestettiin ensimmäisinä vuosina kaksipäiväisinä ja sen myötä messujen kävijämäärät olivat parhaimmillaan lähes 5000 messukävijän tietämillä. Tuolloiseen vuosituhannen vaihteeseen ajoittunut sopiva ”hype”  osakesijoittamisen suhteen sai myös ihmiset liikkeelle.


POIKKEUKSELLISIA VUOSIA

Sijoitusmessujen historian aikana on kuitenkin ehtinyt tapahtua jos jonkinnäköistä: vuodet eivät ole aina olleet samanlaisia. Sijoitusmessujen järjestämisen näkökulmasta haastavin vuosi oli vuosi 2009, jolloin messut meinasivat jäädä kokonaan pitämättä. Noihin aikoihin sijoittunut finanssikriisi vaikutti näytteilleasettajien messuintoon sitä merkittävästi vähentäen. Näihin aikoihin myös järjestäjätahon porukassa tapahtui muutoksia, minkä myötä messut uhkasivat peruuntua.

Haastavista lähtöasetelmista huolimatta jo mukavan historian ja vakiintuneen kävijäkunnan saavuttaneet messut päätettiin järjestää – vaikkakin vähän pienempimuotoisina.

Toinen poikkeuksellinen vuosi oli, kun Sijoitusmessut järjestettiin nimellä Talous ja vero -messut. Tuon vuoden muutoshakuisuus juonsi järjestäjien toiveesta saada messuille entistä laajempaa, kotitalouksia kiinnostavaa ohjelmaa ja sen myötä myös uusia näytteilleasettajia ja messukävijöitä. Tuona vuonna messuilla käsiteltiin lisäksi teemoja kuten kotitalousvähennystä, verotusta sekä säännöllisen säästämisen mahdollisuuksia.

”Huomasimme käytännössä, että nimen muuttaminen on vaikeaa ja Sijoitusmessuihin jo tottuneista asiakkaista osa jäi pois. Päätimme palata seuraavana vuonna takaisin Sijoitusmessut-teemaan.”

Sijoitusmessut järjestetään tänä keväänä jo 20. kerran. Yhä edelleen messut pohjautuvat samoihin teemoihin kuin messujen alkuvuosinakin, ja messuille huolella koostettu ohjelma pyrkii vastaamaan kattavasti sijoittamisen eri teemoihin. Messujen juhlavuonna 2018 Tampere-taloon odotetaan 2 500 messukävijää.

Lähteet: Vilpponen Jani, TNKK:n senaattori